IARU 90
20 083 QSO

History

V roce 1923 se uskutečnilo prvé transatlantické spojení a radioamatéři začali naplno využívat potenciálu krátkých vln. Přichází doba, kdy je nutno tuto činnost koordinovat a vytvořit organizaci, která by hájila zájmy radioamatérů na mezinárodním poli.

Na rok 1924 plánuje president ARRL Hiram Percy Maxim, W1AW, obchodní cestu do Evropy. Vedení ARRL ho požádalo, aby v Evropě vedl jednání s radioamatéry.

Informativní schůzky, která byla svolána na 12.března 1924 do Paříže, se účastnili zástupci Francie, Velké Británie, Belgie, Švýcarska, Itálie, Španělska, Lucemburska, Kanady a USA. Výsledkem bylo svolání "Mezinárodního amatérského kongresu" na příští rok.

14.dubna 1925 se v Paříži sešel první "Radioamatérský kongres", na kterém byly mimo jiné diskutovány otázky založení Mezinárodní radioamatérské unie. U zrodu IARU stáli zástupci následujících zemí: Argentiny, Belgie, Brasilie, Československa, Dánska, Francie, Holandska, Itálie, Japonska, Jugoslávie, Kanady, Lucemburska, Německa, Norska, Nového Foundlandu, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Siamu, Španělska, Švédska, Švýcarska, USA a Uruguaje.

Na druhém zasedání komise, která připravovala vytvoření IARU, jednomyslně doporučila vytvoření organizace, jejímž hlavním úkolem bude koordinace a podpora mezinárodní radioamatérské komunikace.

Podle "Stanov", které byly schváleny 17.dubna 1925, se mohl stát členem IARU každý, koho zajímalo rádiové experimentování. V zemích, ve kterých bylo minimálně 25 členů, mohly být formovány národní sekce s vlastními funkcionáři.

Avšak již v roce 1928 dochází ke změně a IARU se stává sdružením národních radioamatérských organizací a sídlem se stává ARRL – American Radio Relay League. Koncem roku 1928 tvořilo IARU 14 národních organizací. Jejich počet se pak do začátku II.světové války rozšířil na 33.

Více viz http://www.crk.cz/CZ/IARU75C

To exist, Amateur Radio must have access to the radio frequency spectrum. Without it, our radio equipment is like an automobile without a road or a boat without water -- interesting to look at, perhaps, but utterly useless.

Amateur Radio exists for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations. To accomplish these broad objectives, amateurs must be afforded reasonable access to the spectrum from the lowest frequencies to the highest. Yet, spectrum access is an increasingly valuable commodity. Commercial interests willingly pay billions of dollars for access to the frequencies they require in order to be able to sell telecommunications services. The radio spectrum is so valuable that even government and military users are under great pressure to relinquish frequencies for commercial exploitation.

In such an environment, how can we radio amateurs defend and expand our spectrum access? By definition, our interest in radio is not financial. We can hardly afford to compete, dollar for dollar, with commercial interests. Nor can we compete with them for attention; our individual voices are too weak to be heard over their extravagant claims and frenzied bidding.

The future may look bleak, but let us remember this: It has happened before, and Amateur Radio survived and prospered.

In the early 1920s it was generally assumed that radiocommunication could only take place over long distances using very long waves -- the lower the frequency, the better. Very large antennas and very high power were the rule at commercial and government stations. Then, radio amateurs found that short-wave signals could be heard all over the world. The rush soon began to exploit this newly discovered phenomenon. Radio amateurs, the very people whose experiments had revealed the value of the short waves in the first place, were in grave danger of being pushed aside.

At the time there were very few countries in which radio amateurs had been able to organize themselves into national associations. In many countries, Amateur Radio operation was actively discouraged or even illegal. Fortunately, there were far-sighted individuals who understood the problem and were able to find a solution. In 1925 they met in Paris and formally created the International Amateur Radio Union, or IARU.

Initially the IARU had individual members. Once there were enough members in a given country to do so, a section of the IARU would be formed. Soon there were enough sections of the IARU that it became a federation of national associations.

The first major challenge for the IARU occurred in 1927 at the Washington International Radiotelegraph Conference. Radio amateurs easily could have been forced into bands that would have been too narrow to support future growth. Instead, allocations were won that we still know today as 160, 80, 40, 20, and 10 meters, with a 5-meter band that was moved to 6 meters after World War II. The other amateur bands we now enjoy were the result of decades of patient effort through the IARU. From less than 30,000 radio amateurs who were licensed as of 1927, the Amateur Radio movement has grown to three million. From the representatives of 25 countries who formed the IARU in 1925, the IARU has grown to include 150 national associations representing virtually every country with enough amateurs to form an organization.

Individual radio amateurs support the work of the IARU through their membership in their own national IARU member-society. That support is vital to the future of Amateur Radio. The IARU is recognized by the International Telecommunication Union (ITU) as the representative of the interests of radio amateurs throughout the world. It is our voice in the offices and meeting rooms of the ITU and regional telecommunications organizations, where the decisions affecting our future access to the radio spectrum are made.

Most representatives of the IARU are volunteers. The combined budgets of the IARU and its regional organizations amount to just pennies per month per licensed radio amateur. Unfortunately, not all radio amateurs are members of IARU member-societies so the burden falls onto those who are.

All licensed radio amateurs benefit from the work of the IARU, whether or not they are members of their national IARU member-society. But every licensed radio amateur should be a member. Only by combining our efforts in this way can we ensure the future health of Amateur Radio, for ourselves and for future generations.

More info http://www.iaru.org/

Top 10 OK

1.OK2PAY28
2.OK1AVV23
3.OK1MP22
4.OK4RQ21
5.OK1AY20
6.OK1OFM20
7.OK2JS19
8.OK2KR17
9.OK2AF14
10.OK6DJ13
Top 100

Top 10 DX

1.UR5IKN18
2.HA7XL17
3.UR5IRM16
4.R9XM16
5.ON6SM16
6.DK2JP16
7.EW8NB14
8.CT1EHX14
9.SV1CNS14
10.SV3DCX13
Top 100
Admin © 2019 Ondřej Tovaryš & CLUB OK5Z